Lista på produkter från leverantör: GTK

GTK säljer kepsar och mössor inom profilbranchen.

Ansvar

GTK Producent AB har ett ansvar att försäkra sig om att fabrikernas verksamheter respekterar sina egna länders rättsliga bestämmelser, såväl som internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. GTK´s sociala uppförandekod, Code of Conduct, tillämpas alla fabriker som är involverade i tillverkningen av GTK Producent AB´s produkter.
Code of Conduct är en överenskommelse som GTK´s leverantörer förbinder sig att efterleva. Den föreskriver bland annat att leverantören måste följa rättsliga bestämmelser och ger GTK Producent AB full tillgång till fabriker och uppgifter för att kunna utvärdera hur leverantören följer reglerna. Code of Conduct innehåller vidare bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, krav på grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön och övertidsbetalning, samt arbetstidsbegränsningar.
GTK kontrollerar produkterna med stickprover för att se att materialen inte innehåller några farliga ämnen. GTK följer REACH listan som kemikalieinspektionen har tagit fram (kemi.se). GTK är även medlemmar i FTI.

Visar 1 - 2 of 2 produkter
Visar 1 - 2 of 2 produkter

© 2018 Next Day Sport & Profiltryck, Alla rättigheter är reserverade.

Skapad av Malin Bäckström