Miljöpolicy

 • NEXT DAY SPORT & PROFILTRYCKs miljöpolicy ska vara tillgänglig för våra medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressenter.
 • NEXT DAY SPORT & PROFILTRYCKs medarbetare ska dagligen arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön och minumera miljöbelastningen.
 • NEXT DAY SPORT & PROFILTRYCK ska i sitt arbete följa miljölagstiftningen samt andra regler eller överenskommelser inom miljöområdet.
 • NEXT DAY SPORT & PROFILTRYCK ska kontinuerligt se över sitt miljöarbete och sin miljöpolicy.

Våran miljöpolicy innebär att vi bland annat ska:

 • Erbjuda kunder produkter som prioriterar miljön
 • Aktivt sträva efter att välja och få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
 • Öka kunskapen och medvetandet såväl internt som hos våra kunder och leverantörer.
 • Logistik och transporter skall planeras och genomföras med största möjliga miljöhänsyn.
 • Arbeta för ständiga förbättringar och en varaktig utveckling av miljöarbetet.
 • Överföra kunskap och miljöinformation till våra kunder.
 • Vara sparsamma med allt förbrukningsmaterial och om möjligt använda retur- och/eller miljövänliga produkter.
 • Återanvända emballage och förpacknignsmaterial.
 • Vi kör endast miljövänliga bilar.

Våra leverantörer

Våra leverantörer

GTK

Code of Conduct

GTK Producent AB har ett ansvar att försäkra sig om att fabrikernas verksamheter respekterar sina egna länders rättsliga bestämmelser, såväl som internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. GTK´s sociala uppförandekod, Code of Conduct, tillämpas alla fabriker som är involverade i tillverkningen av GTK Producent AB´s produkter. 
Code of Conduct är en överenskommelse som GTK´s leverantörer förbinder sig att efterleva. Den föreskriver bland annat att leverantören måste följa rättsliga bestämmelser och ger GTK Producent AB full tillgång till fabriker och uppgifter för att kunna utvärdera hur leverantören följer reglerna. Code of Conduct innehåller vidare bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, krav på grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön och övertidsbetalning, samt arbetstidsbegränsningar.

Vi kontrollerar våra produkter med stickprover för att se att materialen inte innehåller några farliga ämnen. Vi följer REACH listan som kemikalieinspektionen har tagit fram (kemi.se). Vi är även medlemmar i FTI.

Vi ställer höga krav på företagen som vi använder för våra transporter, mer info kan ni hitta på deras hemsidor:

JEK

Posten

GTK´s certifikat för nerladdning:

REACH

COC (Code of Conduct)

Pro One

Pro One

Eftersträvar på alla sätt att följa de internationella normer för code of conducts såsom miljö, barnarbete samt arbetssituationen för våra fabriksarbetare.

Våra produktioner framställs utan klorblekning och Azo kemikalier för att skona miljön samt användaren.
Att vi har långvariga relationer med våra samarbetspartners samt att vi aktivt finns på plats är ett sätt att säkerställa detta.

Flera av de fabriker som Pro One produceras hos är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100. Detta är ett globalt enhetligt provnings- och certifieringssystem för textila råvaror samt
mellan- och slutprodukter genom alla bearbetningsleden. Provningen omfattar ämnen som är förbjudna eller kontrollerade enligt lag, kemikalier som är kända som hälsovådliga samt parametrar med hälsofrämjande syfte.

Confidence in textiles

Pro One är dessutom anslutna till Textilimportörerna.

Fruit

FRUIT

ÖKO-TEX
Alla klädesplagg från Fruit Of The Loom och Russell är Öko-Tex Standard 100 -godkända. Detta säkerställer att kläderna inte innehåller några farliga ämnen för varken människor eller naturen. Öko-Tex Standard 100 är ett internationellt erkänt test- och certifikationssytem för textilier. Testkriterierna är standardiserade världen över och inkluderar tester av ph-värde, formaldehyd, bekämpningsmedel, tungmetaller och allergiframkallande färgämnen. Endast när det är bevisat att ett klädesplagg inte innehåller något av dessa ämnen beviljas Öko-Tex - godkännande. Ytterligare en anledning att välja Fruit Of The Loom & Russell.

Confidence in textiles Confidence in textiles

Miljö & etik

Fruit tar ansvar för att våra produkter tillverkas under rättvisa förhållanden och med minsta möjliga påverkan på vår miljö. Produkterna har certifieringar av olika slag, Öko-Tex, Organic Exchange och WRAP är några av dem. Här kan du läsa vad våra märkningarna egentligen garanterar.

ÖKO-TEX
FRUIT OF THE LOOM / RUSSELL

Alla klädesplagg från Fruit Of The Loom och Russell är Öko-Tex Standard 100 -godkända. Detta säkerställer att kläderna inte innehåller några farliga ämnen för varken människor eller naturen. Öko-Tex Standard 100 är ett internationellt erkänt test- och certifikationssytem för textilier. Testkriterierna är standardiserade världen över och inkluderar tester av ph-värde, formaldehyd, bekämpningsmedel, tungmetaller och allergiframkallande färgämnen. Endast när det är bevisat att ett klädesplagg inte innehåller något av dessa ämnen beviljas Öko-Tex - godkännande. Ytterligare en anledning att välja Fruit Of The Loom & Russell.

ÖKO-TEX

THE FRUIT CODE
FRUIT OF THE LOOM

Som en av världens ledande klädproducenter känner Fruit Of The Loom ansvar för miljön och samhället. Fruit Of The Loom ställer väldigt höga krav. Detta märks på kläderna som produceras och sättet de tillverkas på. Dessa krav skapar grunden till The Fruit Code. Det är en uppförandekod som visar Fruit Of The Looms engagemang i att minska påverkan på miljön och att göra en positiv insats i de samhällen där de verkar. Det handlar dock inte bara om dem. Fruit Of The Loom försäkrar att samma strikta regler även gäller alla deras leverantörer, distributörer och vilka som helst av deras samarbets-partners. Det här är inget nytt för Fruit Of The Loom, de har alltid uppträtt så här. The Fruit Code är mer än en policy. Den är ett levnadssätt. Kontakta oss för mer information om The Fruit Code.

The Fruit Code

TENCEL - 100% NEDBRYTBART
RUSSELL COLLECTION

Det finns inget syntetiskt med TENCEL. Fibern utvinns ur naturlig trämassa och är 100% nedbrytbar, och trämassan kommer endast från kontrollerade skogar som odlas i 10 års cyklar.TENCELs miljöreferens är uppbackat av en mängd av utmärkelser, bland annat "European awards for environment" och "European Eco Label". Produkter med TENCEL finner du i delar av RUSSELL COLLECTION:s sortiment.

Tencel

ORGANIC EXCHANGE
ANVIL / BEECHFIELD / WESTFORD MILL / QUADRA

Organisk bomull är odlat utan bekämpningsmedel, med enbart natruliga metoder. Det betyder att produkten är bättre för bomullsböndernas hälsa och deras samhällen. Sist men inte minst, bättre för vår totala miljö. 100% Organisk bomull.

Organic Exchange

WORLDWIDE RESPONSIBLE APPAREL PRODUCTION
FRUIT OF THE LOOM / RUSSELL / STORMTECH

WRAP är en självständig, icke vinstdrivande organisation som är dedikerad till att certifiera fabriker runt om i världen utifrån lagliga, mänskliga och etiska mål.

Hotscreen

HOTSCREEN - DEN GRÖNA FABRIKEN

Hot Screen är ett företag som har ett genuint intresserade och engagerade av miljöarbete och hållbarhet. När den nya anläggningen byggdes ville de skapa en verksamhet som präglas av ett förebyggande, systematiskt miljöarbete och en process som ständigt förbättras.

Det innebar att de har valt en hållbar byggnad i material som ska stå kvar ännu om hundra år. Varje steg i produktionen är noggrant planerad för att bli så miljövänlig som möjligt med dagens teknik och lämna minsta möjliga fotavtryck. Bland annat förebygger de förorening genom att i största möjliga mån undvika användning av miljöförstörande ämnen

Ambitionen är också att använda förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt med det långsiktiga målet att bli helt klimatneutrala. Gärna också med hjälp av egna solceller.

Produkt

Samtliga värmetransfer är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100. Det innebär att värmetransfern uppfyller klass 1, det strängaste kravet, och garanterat inte innehåller hälsoskadliga ämnen. Värmetransfern är därför godkänd för att appliceras på ekologiska textilier samt textilier och textila leksaker som används av spädbarn och små barn under tre år. Naturligtvis är värmetransfern helt fri från ftalater, det vill säga mjukgörare för plast.

För att säkerställa certifieringen arbetar de med SWEREA som årligen kontrollerar produkten samt validerar Öko-Tex certifikatet. Ni kan följa Länken för att validera samtliga nu gällande Öko-Tex certifikat för samtliga textilleverantörer. Hot Screens Öko-Tex certifikat hittar du dessutom via länken: Öko-Tex Certifikat Ö 99-093.

Produktion
Hot Screen har som ambition att ständigt fortsätta utvecklas som bolag. 2016 flyttade de in i framtidsanpassade lokaler i Fjärås söder om Kungsbacka. Här har de byggt ett av världens mest moderna och mest miljövänliga industritransfertryckeri.

Dynamics

Empty section. Edit page to add content here.

Certifikat

Oeko-Tex 100 2015

Fair Wear Foundation

REPA-Certifikat

SA Organic Certificate

Bra miljöval


© 2018 Next Day Sport & Profiltryck, Alla rättigheter är reserverade.

Skapad av Malin Bäckström