MILJÖPOLICY

MILJÖ & HÅLLBARHET

NEXT DAY PROFILTRYCK & GRAVYRs miljöpolicy ska vara tillgänglig för våra medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressenter.

NEXT DAY PROFILTRYCK & GRAVYRs medarbetare ska dagligen arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön och minumera miljöbelastningen.

NEXT DAY PROFILTRYCK & GRAVYRs ska i sitt arbete följa miljölagstiftningen samt andra regler eller överenskommelser inom miljöområdet.

NEXT DAY PROFILTRYCK & GRAVYRs ska kontinuerligt se över sitt miljöarbete och sin miljöpolicy.

Våran miljöpolicy innebär att vi bland annat ska:

  • Erbjuda kunder produkter som prioriterar miljön
  • Aktivt sträva efter att välja och få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
  • Öka kunskapen och medvetandet såväl internt som hos våra kunder och leverantörer.
  • Logistik och transporter skall planeras och genomföras med största möjliga miljöhänsyn.
  • Arbeta för ständiga förbättringar och en varaktig utveckling av miljöarbetet.
  • Överföra kunskap och miljöinformation till våra kunder.
  • Vara sparsamma med allt förbrukningsmaterial och om möjligt använda retur- och/eller miljövänliga produkter.
  • Återanvända emballage och förpackningsmaterial.

DOKUMENT